על מה דנו אברהם ואדם הראשון במערת המכפלה?

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת חיי שרה, עמודים ל"ד-ל"ו, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:

על מה דנו אברהם ואדם הראשון במערת המכפלה?

בשעה שאברהם נכנס למערת המכפלה, כדי לקבור שמה את שרה, קמו אדם וחוה ולא רצו להיות קבורים שמה.

טענו אדם וחוה – האם לא מספיקה הבושה שלנו מהקב"ה מחמת אותו העוון שגרמנו, ועתה יתווסף עלינו בושה מאברהם ושרה מפני מעשיהם הטובים?

אמר אברהם – אני מוכן להתפלל שימחל הקב"ה על עוונכם, ולא תבושו כלל.

הסכים אדם הראשון וחזר למקומו.

למה הסכים עם טענה זו?

מפני שאת חטא עץ הדעת, שבו השתמשו בהשתוקקות הגדולה באנוכיות, ניתן לתקן על ידי מדת החסד שהיא מדתו של אברהם אבינו.

וכל המדובר הוא מיכולת האדם לקנות בחזרה את מדרגת אדה"ר שבו שאבד. מדרגה זו נמצאת קבורה בפתחו של גן עדן. בהיות האדם מבקש מדרגה זו, צריך לעשות זאת מתוך כוונה של תיקון. מידת החסד השלם כמו של אברהם אבינו היא המתחילה תיקון זה.

יהודי יקר האם גם בנפשך מתעוררת ההשתוקקות למצוא את אותה מערת שדה המכפלה בנפשך פנימה? שם תפגוש את האדם שבך, ותצעד בע"ה לתיקון פנימי, ותכין את עצמך לתחיית המתים,לאושר העילאי, לירושלים השלמה?

ט"ו בשבט שמח לכל עם ישראל.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

מהי קרית ארבע בפנימיות?

דף היומי בזוהר, פרשת חיי שרה,
עמ' כ"ב-כ"ד, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מהי קרית ארבע בפנימיות? ומדוע לא שלט מלאך המוות על שרה אימנו?

שרה אימנו, נקברה בקרית ארבע. ארבע מלשון שהיא רביעית לאבות.
 
האבות הם בחינת ג' האמונות היסודיות של האדם:
א. אברהם- אמונה בייחוד הבורא וביטול עבודה זרה.
ב. יצחק- אמונה ברצונו להיטיב לנבראיו, שפירושה שתפקיד הנברא הוא להיות מאושר.
ג. יעקב- אמונה שהאושר חייב להתקבל במסגרת האמת.
 
שרה מייצגת את ההשתוקקות המתוקנת- בחינת מלכות דאצילות, המיוסדת על אלו ג' האמונות.
כאשר רצון האדם מבטא את יסודות האמונה- את רצונו להשפיע, אזי אין מלאך המוות שולט בו.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

מהי מערת המכפלה בפנימיות?

מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א
סיכום הזוהר היומי – מאת דוד היימן:
דף היומי בזוהר, פרשת חיי שרה,
עמ' י"ט-כ'.

מהי מערת המכפלה בפנימיות?

הנשמה (אברהם), מבקשת להיפרד מהגוף (שרה).
פוגשת היא את המלאך דומה (עפרון החיתי), הממונה על המתים ומבקשת ממנו לקבור את הגוף, את שרה.
היכן? במערכת המכפלה, סמוך לגן העדן, סמוך למלכות דאצילות, ארץ החיים.
אותו גוף ששימש את הצדיק ושדרכו חווה הצדיק חוויה שבקדושה נקבר בעפר וממתין לתחיית המתים. ואתה חוויה עלאית של הצדיק עולה לגן העדן, מצטרפת היא למכלול חוויותיו הפנימיות של הצדיק.
כל אותן הארות וכל אותם גופים ממתינים עד להשלמת האני הכללי של האדם. ממתינים הם לאליהו- מבשר הגאולה, שיבשר על הזיווג השלם בבחינת מקבציא-ל.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

ט"ו בשבט

דברי תורה על ט"ו בשבט:

ראש חודש שבט:

 

ראש השנה לאילנות

נערך עפ"י שיעור הרב אדם סיני שליט"א על ט"ו בשבט
מהו ראש השנה לאילנות? למה אנו אומרים שחל הוא דווקא בט"ו בשבט? האם ראש השנה לאילנות חל רק בזמן מסוים? ודאי שלא כך הדבר, ואין מדברים על זמן גשמי, אלא כל הבחינות פועלות תמיד, וכל אחד צריך לראות את מקומו וכיצד הדברים קשורים ומתייחסים אליו. התורה היא לא תורה זמנית, שהייתה פעם, אלא היא נמצאת תמיד, היא נצחית. כך גם בכל חג, אפשר להוליד נקודת עבודה גם כלפי החיים הפרטיים.גם לגבי האילנות, האם האילנות יאכלו תפוח בדבש? יתקעו בשופר? יאכלו ראש של דג ויגידו שנהיה לצמרת ולא לגזע? אולי יטוסו לאומן? אלא לא מדובר מהאילנות עצמם, שהרי האילנות לא קיבלו תורה. אלא יש להסביר על הצד הפנימי, על צד האדם. בתודה כתוב "כי האדם עץ השדה", האדם נקרא עץ השדה, מלמדת אותנו התורה בזה, שהיא לא מדברת לא מתרנגולים ולא מפרות, לא מעורבים ולא מנחשים, אלא היא מדברת מבני האדם.מהו ראש השנה?
ראש השנה הוא זמן של דין, בראש נעשה בחינת דין לגבי שאר השנה. לגבי כל דבר וכל נושא, יש שנה מסוימת משלו. כל דבר החוזר על עצמו נקרא "שנה". שנה מלשון שהדבר שונה על עצמו, שיש בו חידוש. מהו "דבר שאין בו חידוש"? השנה, השמש, צורה, יצירה, שכֶל, מדע בהם אין חידוש, הם קבועים. לעומתם החודש, הלבנה, הרגש, האמונה, יש מאין, אלו הדברים שמתחדשים כל פעם.המילה "פרעה" היא בגימטרייה "שנה". פרעה, שהוא יצר הרע (כפי שלמדנו בפרשיות השבוע האחרונות), אומר לנו: כל האמונה של האדם צריכה להיות רק מבחינת יצירה, רק מבחינת שכל. הכול מדע, אין פה למעלה מהדעת, אין אמונה, כך אומר פרעה. יש נקודת השתנות מעגלית שחוזרת על עצמה כמו ספירלה. המעגל הזה, שחוזר על עצמו, הוא העיגול, הוא בחינת פרעה, הוא הרצון לקבל ע"מ לקבל.

מהות חודש שבט

חודש שבט גם הוא זמן של דין. איזה דין? נשפטים בו לשבט או לחסד. חודש שבט הוא החודש החמישי לחודשי חורף, הוא מבחינת ספירת הוד (שמסתכלים על חג"ת נ"ה, הספירות של ז"א). את המילה "הוד" אפשר לקרוא בשתי צורות: "הוד" או "דָוֶה".כתוב "הודי נהפך עלי למשחית" (דניאל י', ח'). הוד זה בית המקדש, שהוא הרצון הגדול של האדם לקבל את ההטבה האלוקית. הרצון הגדול הזה יכול להפוך להיות משחית, מאחר והאדם יכול לרצות לקבל לעצמו את האור כולו. זה דומה לכך שכאשר זוכים ללכת בבחינת חסד, אז ממשיכים מספירת החסד על כל חמשת הבחינות. כל הברכה היא מבחינת חסד, כפי שכתוב: "כי אמרתי עולם חסד יבנה" (תהילים פ"ט, ג'), על ידי הברכה זוכים לפירות.

פירות רוחניים

מהו פרי ברוחניות? "פרי" הוא תוצאה, תוצאה של העץ. אותו עץ שגדֶל, פרֶה ורבֶה, מבקש להוליד מתוך עצמו  איזשהו פרי.איזה פרי רוחני, למשל, אנו מכירים? אהבה, הרגשה טובה, הרגשת חברות, הרגשה של אהבת הלימוד, הרגשה של אהבת הדרך, הרגשה של התעוררות נפשית לעשות את הפעולות הנכונות וכן הלאה.כמו שכתב בעל הסולם: "כי לכן עושים ברכה בט"ו בשבט על פירות, כי זהו הפרי הוא כל ההיכר בין הקדושה לקליפות, כי 'אל אחר אסתרס ולא עביד פירי'". "אל אחר" הוא יצר הרע, לא עושה פירות. גם אם הוא גדֶל וענפיו רבים, הוא לא עושה פירות. זהו כל ההיכר, זכייה בפירות היא רק על ידי חסד. כמו שממשיך בעל הסולם "כי כשעושין במידת השפעה, הנקרא 'חסד', אזי זוכים לדביקות השם יתברך."הבדיקה "האם אנו מאמינים?", היא שאם מאמינים, צריכים לקיים!

כמה אתה מאמין? כמה אתה מוכן להשקיע באמונה זו? חצי שעה ביום, שעה ביום, שעתיים ביום, כמה? כמה בן אדם מאמין לכך שהכסף יעשה לו טוב? כמה בשביל הכסף הוא משקיע? שעה ביום, שעתיים ביום, שלוש שעות ביום? בד"כ יותר. כמה בן אדם מאמין שהתורה תעשה לו טוב? כמה בן אדם מאמין שהמיטה תעשה לו טוב? לפי זה רואים כמה בן אדם משקיע.

unnamed

תקווה עתידית לפירות

בט"ו בשבט, הנקרא "ראש השנה לאילנות", צריכים להתחזק במידת החסד, שעל ידי זה נזכה לפירות הנקראים "עץ עושה פרי"."עץ", הוא בגימטרייה אהי"ה במילוי יודין. כאשר העץ בא כדי לתת פירות, יש בו תקווה עתידית. כאשר יש תקווה עתידית. אפשר להוציא פירות אמיתיים (שם אהי"ה הוא שם שמורה על העתיד).יש אנשים שבוחרים ללכת רק בדרך הפְּשט. פשט, פשוט, פשטות, טיפשות זה מאותן אותיות, מאותו שורש רוחני. למה בכל זאת רוצים ללכת בפשטות? כי יש בזה גם צד אמיתי בפשטות הזאת. מה הצד האמיתי בפשטות? שהשכל האנושי לא מתערב להחריב את הדבר שהוא בא מעצם קיומו.  מצד שני, רוב האנשים שרוצים פשטות, זה כדי לא להתאמץ להגיע לאמת, כי האמת מחייבת הרבה יותר.יש אנשים שבחרו דווקא ללכת בדרך קשה. דרך קשה היא לא תמיד מראה תוצאות מיידיות, לא תמיד מקבלים את המשכורת באופן מיידי, זה רק לאנשים מיוחדים. גם אם בן אדם לא מרגיש את זה בכל רגע ורגע, אם נתנו לו מלמעלה לבחור בדרך כזאת שדורשת יגיעה קשה, עליו לחפש דווקא השפעה, דווקא בעל הסולם, דווקא גם להיות דתי וגם להיות פנימי, גם חיצוני וגם פנימי. בשביל זה צריך להיות אנשים מיוחדים, צריך לבחור בזה.

יצר הרע עומד על שתי רגליים אחוריות, לא רוצה לתת לעבוד. צריכים להתגבר בכוח, אם לא נתגבר בכוח לא נעשה פירות. אפשר לבחור בדרך יותר קלה, יש דרכים הרבה יותר קלות, אבל אין בהן פירות.

yu

אנין טעם רוחני

ישאל אדם, מי אמר שאין פירות? למה אתה אומר "אין פירות", אני רואה אנשים שיש להם פירות, למרות שהם הולכים בדרכים קלות? מי שרוצה, יכול לבחור פירות כאלה. יש אחד אוהב לאכול סברס עם הקליפה, יש אחד אוהב לאכול מנגו בלי קליפה, כל אחד הולך למקום אחר. אבל יש אנשים אניני טעם. אפילו באוכל אפשר לראות, יש אחד אוכל כל דבר בצורה גסה, לא משנה מה מביאים לאכול, העיקר לסתום את התיאבון. יש אחד שרוצה דברים מיוחדים, דברים טובים, הוא אנין טעם. ככה יש גם בחכמה, כך יש גם במוזיקה, יש בן אדם שלא משנה איזו מוזיקה ישמיעו לו, העיקר שיהיה קצת רעש באוזניים. לעומת זאת, יש אחד שרוצה לשמוע מוסיקה מדויקת, מוזיקה מסוימת.אניני הטעם הם בדרך כלל אלה שהולכים על הנקודות האיכותיות בחיים, הם אלה שמצעידים את העולם קדימה. הם יחידים בהתחלה, אך לאט לאט כולם מתקרבים אליהם. תמיד נקודות האיכות עולות והולכות ומשתבחות בעולם.ההמון הולך אחרי היחידים. בהכרח היחידים הם אלה שבוחרים את האיכות. לכן כל מי שבחר בדרך כזו, רוצה לעשות פירות. גם אם עבודה על האילן היא לפעמים קשה מאוד, לוקח הרבה זמן עד שהוא מוציא פירות. ישנם פירות שבהתחלה הם מָרִים, אבל כשקצת מכים בהם אפשר להוציא מהם שמן זית זך למאור, למנורה, שכולה מיקשה אחת זהב טהור. רק צריך קצת סבלנות, צריך אמונה, צריך כוח, צריך אחדות. אפשר להגיע לפירות, אפשר להגיע לשלימות!בראש השנה לאילנות כל אחד עושה לעצמו חשבון נפש. כל אחד צריך לשאול את עצמו: "מה אני בוחר?", ולא "מה בחרו לי מלמעלה?". צריך לשאול "לְמה אני דן את עצמי? האם לשבט או לחסד? לְמה אני רוצה לדון את עצמי? האם ללכת בדרך החסד, בדרך ה', או בדרך של טומאה?" כל אחד צריך לעשות לעצמו ראש השנה כזה בכל יום, לעשות לעצמו בחירה מחודשת.

צריך בכל יום החלטה מחודשת להיות עץ נותן פרי!

 

 

ולסיום…
נביא לפניכם מספר משפטי מפתח שנאמרו בבית מדרשנו בימים האחרונים:

  • " אחרי המעשים נמשכים הלבבות, רק אם ישנה כוונה במעש".
  • " יש סימן, אם אני מבקש את האור,תענוג – זה גשמיות, ואם אני מבקש כלי והתשתוקקות לרוחניות – זה רוחניות. ומדוע יש להתפלל על כלי רוחני? כיוון שאין אדם נולד עם השתוקקות לרוחניות."
  • " מהו חסרון כיס? לא שחסר כסף בכיס, אלא שיש חסרון לכלי הרוחני ולהשתוקקות הנקרא כיס. לפי האדמו"ר מפוריסוב (רבו של בעה"ס)"
    • "כשאדם במצרים הוא מגדל את כוחות הגוף, את כוחות הרע, וזה מעין עיבור. כוחות הפרוד הללו נצרכים כדי להגיע לאהבה" שעור בכתבי האר"י פרשת שמות  ביום שישי האחרון.
    • "בתורה יש 70 פנים, שכולם באים כדי להגיע לדביקות, אבל האם ההסתכלות ההיסטורית של סיפורי התורה הם אחד מהם? לפי רשב"י, בשום פנים ואופן" מתוך שיעור השקפה.
    • "האם התפקיד של האדם הוא לפגוע במטרה? לא, התפקיד של האדם הוא לכוון." מתוך שיעור השקפה.
  • unnamed (1)

לחיות חיים קבועים או משתנים?

מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

סיכום הזוהר היומי – מאד דוד היימן:
דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת חיי שרה, עמודים י'-י"ב,

שאלה:
האם כדי לחיות חיים מאושרים צריך שחיינו יהיו קבועים או משתנים?

מלמד אותנו הזוהר הקדוש  ששרה אימנו חיה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים.

מדוע כתוב: מאה שנה ועשרים שנה, בלשון יחיד, ואילו שבע כתוב בלשון רבים?
"שנה" זה בבחינת כלל, שלמות, מראה על קביעות, לעומת "שנים" שמייצגים את הפרטים, את צד הגוף, רצונות בלתי קבועים.

אנו למדים מכך שצריך לנהל את חיינו שיהיו בהם דברים קבועים ובלתי משתנים וגם דברים משתנים. למשל: אמונה בבורא, שמירה על מסגרות בסיסיות של רוחניות, חשוב שיהיו קבועות.

לעומת זאת, איפה לשים את הדגש בכוונת הלב, על מה להתאמן יותר חזק ואילו רצונות בתוכי אני רוצה להעצים, אלו דברים משתנים.

החופש האמתי הוא דווקא כשיש דברים קבועים ואני יכול לחיות אותם, ולא כמו שאנשים חושבים שכשיש דברים קבועים בחיים, זה משעמם.
דווקא כשמגיעים לאהבה שאינה תלויה בדבר, אפשר שתהיה השתוקקות וחיסרון שאינם נגמרים.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

מהם ב' תיקוני השכינה?

מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

סיכום הזוהר היומי – מאת דוד היימן:
דף היומי בזוהר הקדוש, סיכום אחרון לפרשת וירא!

שאלה:

מהם ב' תיקוני השכינה: "את אברהם ואת יצחק"?

את הוא שם השכינה הקדושה.

השכינה היא האני המשותף, מקום החיבור שבין הבורא לנברא.

ב' תיקונים צריכה היא לעבור טרם תוכשר לתפקידה.

תיקון הא'- "את אברהם"- שהוא בבחינת חיבוק הימין- שמקבלת השפעת החסדים מצד אברהם.

תיקון הב'- "את יצחק" – גילוי ההשתוקקות השלמה לקדושה- מצד יצחק.

ב' תיקונים פרטיים אלו מכשירים את האני האמיתי של האדם, לבוא את הכלל, המתגלה לאדם בדרך ניסית.
את הכלל מייצג יעקב אבינו. תחילת הזיווג היא ביעקב ונמשכת ומתקיימת באופן השלם במשה רבינו, גואל ישראל.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

מי קבע שאני יהודי?

סיכום הזוהר היומי – מאת דוד היימן:
דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמ' קל"ט-קמ"א
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:
מיהו יהודי? והאם היהדות היא תורה גזענית?

יהודי הוא לא מי שנולד לאם יהודיה!

ואין התורה גזענית כלל וכלל.

אם כך, מיהו יהודי?

תשובה: מי שנשמתו יהודיה.

יש לכך סימן בתודעה הגשמית והוא, מי שנולד לאם יהודיה.

אך יש לדעת בבירור שאין זו סיבה המכריחה את הדבר.

כלל נקוט יהיה בידינו: הסיבה מצויה תמיד בפנימיות ואין התודעה הגשמית מחייבת כלל וכלל.

התייחסותינו לתודעה הגשמית היא אך ורק כסימן, שאינו מחייב את הדבר, ולא כסיבה.

התוצאות אינן נובעות מסימנים כי אם מהסיבות הפנימיות בלבד.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

מהי צניעות האישה בפנימיות?

סיכום הזוהר היומי – מאת ישראל לנג:
דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמ' קכז-קכט,
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –
מהי צניעות האישה בפנימיות?

אומר הזוה"ק: "אשתך כגפן פוריה", האשה צריכה להיות צנועה בירכתי הבית, ואינה יוצאת לחוץ אלא היא צנועה כגפן שאינה מתחברת עם דבר אחר. 
כך לב האדם אסור שייהנה מהדברים החיצונים אלא "כל כבודה בת מלך פנימה" שצריך ליהנות מהנקודה הפנימית ולא החיצונית.

הלב חייב להיות צנוע, דהיינו לחשוב מתוך הנקודה הפנימית. 
מי שמעריך את הפנימיות ויש לו הבנות הקשורות לפנימיות יכול לעשות פעולה החוצה מתוך שמחה טוב לבב ורוב כל. 

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

גדולי ישראל על לימוד ספר הזוהר הקדוש

זוהר-מחולק-כריכה-5762-1-585x1024דף היומי בספר הזוהר הקדוש בשיתוף בית מדרש הסולם

קח חלק במהפכה רוחנית בעם ישראל- דף היומי בזוהר עם פירוש הסולם.

בית מדרש הסולם, בשיתוף מפעל  הזהר העולמי, שמחים לבשר על פתיחת לימוד מסודר של הדף היומי בזוהר  הקדוש, עם פירוש הסולם. הלימוד יועבר ע"י  הרב הגה"צ הרב אדם סיני  החל מיום א', ל"ג בעומר תשע"ג.  (28.4.13) הלימוד יועבר בשידור חי מידי ביום בשעה  18:00. (בימי רביעי ושישי בשעה 04:45) וניתן לצפייה בכל שעות היממה. [ הלימוד לא כרוך בתשלום]

ברכתו של האדמו"ר מהאלמין ללימוד דף היומי בזוהר  הקדוש עם פירוש הסולם

זוהר-הצטרפת-אישור-גדולי-ישראל1-412x1024הסכמה-לרב-אדם-סיני[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][td_text_with_title custom_title="הצטרף!"]

923278_634042163276697_846121239_n164679_635956919751888_1227163439_n483478_629406677073579_338111941_n

 דף היומי בספר הזוהר לחץ לכניסה