הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – נב-נג (למתקדמים)

שאלות חזרה מקץ נב-נד
1. הסבר בצורה נוספת את הפסוק "מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה".
2. הסבר את הסיפור שמביא רבי אבא בקפ"ו בפנימיות, בנפש האדם.
3. במה אותו יהודי שבסיפור גדול מיוסף עפ"י רבי אבא?
4. מדוע אדם שעשו רעה כלפיו צריך לגמול טובה? האם אין בכך סכנה? כיצד זה מסתדר עם "הקם להורגך השכם להורגו"?
5. הסבר עפ"י פנימיות הסיפור את הפסוק "הולך בתום ילך בטח ומעקש דרכיו יוודע".
6. כיצד אפשר להתגבר על הפחד?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשלא-א'תשלב

שאלות חזרה א'תשלא-א'תשלב
1. מדוע אנו מקישים לגבי הזו"ן מאו"א וישסו"ת?
2. באיזה מדרגה מתחלקים או"א וישסו"ת ומהי סיבת חלוקתם?
3. מדוע במדרגת חיה מתאחדים או"א וישסו"ת לפרצוף אחד?
4. כיצד ובאיזה מדרגה מתחלק ז"א?
5. היכן מלבשת המלכות במצב גדלות דנשמה ומדוע במצב זה עדין אינה יכולה להיוולד כפרצוף נפרד מהז"א?
6. מדוע ישסו"ת נחשב כפרצוף נפרד למרות שרוצה חכמה וכבר בקומת נשמה נחשב ככזה? ועוד מדוע ז"א נחשב בקביעות בו"ק לפרצוף נפרד ומתי יהיה לו ג"ר? ועוד מדוע נוקבא חייבת קומת חיה בז"א כדי להינסר?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשכט-א'תשל

שאלות חזרה א'תשכט-א'תשל
1. הסבר בהרחבה מדוע אין עיבור ויניקה כשאר הפרצופים.
2. הסבר את השלבים בנקבא ביחס לשלבים של ז"א.
3. מדוע משווה בעה"ס בין היחסים של או"א וישסו"ת ובין היחסים של זו"ן?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – מו-מח (למתקדמים)

שאלות חזרה מקץ מו-מח
1. מהו ויאסוף אותם אל המשמר שלושת ימים אלו שלושת ימים למה הם?
2. מהו "זאת עשו וחיו" ממה הם אותם חיים?
3. מיהו איש ומיהו אינו בכתוב "ויאמרו איש אל אחיו" ומהי התשובה שאנו לומדים ממקום זה אצל שמעון?
4. מדוע אסר יוסף את שמעון לעיני אחיו?
5. מהיכן אנו לומדים שיוסף התנהג אל אחיו באחווה ולשמעון בפרט?
6. מהיכן אנו לומדים באות קסח שלשלום ערך רב ביותר?
7. מהו נגוזו וכיצד לומדים מכך על ענין צדקה, שלום וקיום הברית?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – מג-מה (למתקדמים)

שאלות חזרה מקץ מג-מה
1. מה הכלל לגבי חלום שהוא אמת לעומת חלום שהוא שקר?
2. היות וידוע שדוד המלך לא ראה חלום טוב, כיצד זה מתפרש אם ידוע כי היה צדיק? דהיינו מהו חלום רע שרואה צדיק?
3. מה היחזס בין המחשבה למילה היוצאת מפה אדם? כיצד יש לקשור זה לפתרון החלום לטובה?
4. מהו התהליך של עליית הנשמה הן של צדיק והן של רשע בראיית החלום?
5. מדוע מראים לאדם שאינו צדיק חלום טוב שאינו אמת?
6. מדוע לא כתוב דגל מחנה יוסף לפי דברי ר"י? מה הפירוש לפי היהודי ומה הראיה לכך? מה יש ללמוד מפירוש היהודי לעבודת נפש?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams