הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשמג-א'תשמד

שאלות חזרה א'תשמג-א'תשמד
1. מה ההבדל בין אור חכמה שבא מישסו"ת לאור חכמה שבא מאו"א?
2. הסבר את המושגים הבאים בהקשר אור להשלמת כלים: אור חיה גמור, זיווג גמור, זיווג שאינו גמור, רי"ו, בנימין, רוחא דשדי בגווה, בן אוני, ע"ב, נר"ן.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשמא-א'תשמב

שאלות חזרה א'תשמא-א'תשמב
1. על מה מצביעים ב' השמות פב"פ ואב"א?
2. מהם ב' הזיווגים המדוברים בזו"ן להשלמת כלים?
3. האם המלכות מקבלת השלמת כלים? (נסירה)? בהיכל או"א? נמק.
4. מדוע אומר שהאור שמקבלת הנוקבא להשלמת כלים אינם ע"ב ממש?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – סד-סו (למתקדמים)

שאלות חזרה מקץ סד-סו
1. מיהו אתו הכרוז שמתעורר וקורא בגן עדן?
2. מהם חוקי הבחירה ומה הם אומרים?
3. הסבר את המהלך של הדבקים בקו שמאל ולא ימין מדוע גורמים למוות? מדוע נקראים רואים ולא רואים?
4. הסבר את המהלך של הדבקים בימין ולא בשמאל מדוע הם לא יודעים על מה הם קיימים?
5. מדוע הדבקים בשמאל והדבקים בימין נחשבים שאינם מסתכלים בכבוד ריבונם עד כדי שטוב להם שלא נבראו מאשר נבראו?
6. מתי מתעורר השמאל בזיווג וכיצד נכון להתגבר עליו?
7. כיצד ניתן להשתמש בכח האותיות כדי שישמשו לבריאת עולמו של האדם והעולם?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

35:17 הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – סא-סג (למתקדמים)

שאלות חזרה מקץ סא-סג
1. למה כתוב בתורה "המה וחמוריהם"?
2. מהו אורו של אברהם כנגד הדינים ומהי אותה בחינה בנפש האדם?
3. מה הפירוש הנוסף "וכאור בוקר תזרח שמש" עפ"י אות רכ"ח?
4. מי הן האתונות צחורות וכיצד תהיה ההתגברות עליהן?
5. כיצד קשור אורו של אברהם המאיר דרך יעקב לגמה"ת לישראל?
6. מהו הסוד של תיקון בית במקדש השני ברפואת יעקב?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשלט-א'תשמ

שאלות חזרה א'תשלט-א'תשמ
1. מדוע ובאיזה שלב עולה ז"א לבדו למ"ן לצורך הנוקבא?
2. באיזה מציאות של קשר נמצאים ז"א ונוקבא לאחר עליית המ"ן הראשונה של ז"א לבדו?
3. מה ההבדל בין הדורמיטא המוזכרת כאן לדורמיטא דראש השנה?
4. באיזה מצב הקליפות נאחזות? אגב כך הסבר מדוע מחזה ולמלעלה השכר היה מגולה?
5. הסבר את המושג אח"א הנוהג בזו"ן ומדוע הוא רק מחזה ולמטה דז"א?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – נח-ס (למתקדמים)

שאלות חזרה מקץ נח-ס
1. הסבר מהו הפירוש "תוחלת ממשוכה מחלה לב ועץ חיים תאוה בה" ב-3 מובנים.
2. מהו מחלת לב ומה הגורם לה ומה תיקונה?
3. מה ההבדל בין תוחלת שמתפשטת ונמשכת מיד ליד לבין זו שנמשכת ישירות מהקב"ה?
4. מה ההבדל בתוחלת בין יעקב ליוסף ומדוע?
5. מה ראה יוסף במה שכתוב "וירא יוסף אתם את בנימין"?
6. מדוע נקראת המלכות גיא חזיון?
7. מה המצב המתואר בזהר כאשר נחרב בית המקדש ומה התקוה העתידית?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams