הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נח-ס למתקדמים

שאלות חזרה – הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נח-ס

1. מיהם הנקראים הבנים בפסוק: "אם הבנים שמחיה", מיהי האם?
2. מתי נקראת הבינה תשובה ומדוע?
3. מדוע לא נפטר האדם מפריה ורבייה עד שמוליד בן ובת?
4. מהי סיבת חורבן בית המקדש וגלות ישראל בין האומות? כיצד זה מופיע בסיפור ר' יוסי ור' חייא?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תתג-א'תתד

שאלות חזרה

1. מדוע מוחין דאו"א נחשבים לפנימיות לעומת מוחין דישסו"ת שנחשבים לחיצוניות? הבא 4 סיבות.
2. מהיכן מקבל ז"א את אורו ביחס לא"א במוחין דחול, ובמוחין דאו"א ומאיזה פרצוף?
3. עד איזה גיל של ז"א נחשב למוחין דחול ועד איזה גיל נחשב למוחין דאו"א?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – פרק א – אות פ

שאלות חזרה

1. הגדר והסבר מהו חומר הכלי, מהי צורתו ומה התלבשות האור שבו?
2. מה היחס בין צורת הכלי לחומר שבו? הבא דוגמאות.
3. האם באינסוף יכולים אנו להבחין בחומר הכלים? בצורתם? או בהתלבשות האור שבהם?
4. האם בעולם העיגולים יכולים אנו להבחין בחומר הכלים? בצורתם? או בהתלבשות האור שבהם?
5. למה גורמת ההארה הקטנה מכללות כל האור הקודם שנשארת בכל כלי?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תתא-א'תתב

שאלות חזרה חלק טו א'תתא-א'תתב
1. מדוע אין הנוקבא הקטנה רחל יכולה לעלות לג"ר דאריך ולהיכלל בזיווג דמזלא?
2. מדוע לא ניתן לעשות זיווג על מלכות מצד צ"א / על עיטרא דגבורא ומה הפיתרון שכן תקבל חכמה?
3. מדוע אנו צריכים שמלכות לא תזדקק לז"א כדי להיות איתו בזיווג פב"פ בקומה שווה?
4. מהם ב' בח' יעקב שיהיו פב"פ?
5. האם יש מוחין דחיה בשלמות בצ"א ואם לא פרט איזה יש ומדוע?‏

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

תע"ס חלק ו – אות א 4

שאלות חזרה חלק ו אות א4
1. סכם את כל אות א' או"פ בלא יותר מחמישה משפטים קצרים.
2. מה ההבדל בין מסך דהתלבשות למסך דעוביות ומה המובן של מסך דהתלבשות בעבודת ה'?
3. מה ההבדל בין קומה לבנין? כיצד זה מסביר את העובדה שהנקודה הראשונה דס"ג נקראת ב"א?
4. מדוע נקודות דס"ג יכולות לרדת למטה מטבור אם יש בהן א' דעוביות?
5. כמה קומות נקודות יש בס"ג ומי מהן יורדת למטה מטבור?
6. מה תפקיד פרצוף הנקודים ביחס לס"ג וא"ק?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נה-נז (למתקדמים)

שאלות חזרה ויחי נה-נז
1. מה ניתן לאדם לראות כאשר מת? הסבר זו מבחינה כללית ופרטית.
2. מי הם קרוביו וחבריו של האדם מעולם האמת? וכיצד הם נראו בעולם הזה?
3. מה קורה לאדם שעולה למעלה אם אינו צדיק ומה קורה כשהוא צדיק? אגב כך הסבר מהו צדיק.
4. הסבר את החשיבות של קבורה מהירה ואת ההשלכה הנפשית לכך.
5. מהו חלוקא דרבנן מה תפקידו והאם הוא כדאי?
6. מה ההבדל בין ישיבה בגן עדן התחתון ולדבקות בגוף המלך?
7. מהו ההבדל בין חסד מעל השמיים לזה שעד השמיים?
http://facebook.com/hasulams"הסולם"
– http://hasulam.co.il. בפייסבוק –

הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תשצט-א'תת

שאלות חזרה חלק טו א'תשצט-א'תת
1. הסבר את העליות של כל אחד מפרצופי אצילות והבחינה שכנגדה בא"ק.
2. האם בעליית פרצופי אצילות לפרצופי א"ק הם נהיים א"ק? הסבר ונמק.
3. מה ההבדל בין העליות הנקראים חיצוניות לעליה הנקראת פנימיות?
4. מדוע ישסו"ת אינו עולה לג"ר דס"ג אלא רק לג"ר דעתיק בשלמות ה-ג' וכן זו"ן הקטנים אינם עולים לראש דא"א? ומתי כן יעלו?
5. מה ההבדל בין אהבה שלמה שהיא אהבה דאהבה לעומת אהבה דיראה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – פרק א אות ד או"פ ס-ע

שאלות חזרה חלק ב פרק א אות ד או"פ ס-ע
1. מדוע המסך עושה גבול? ומה טבעו של גבול זה? האם לקבל או לדחות?
2. מה טבעם של העיגולים ומדוע הם קודמים לקו?
3. מתי התחילה התנועה הבריאתית שהשלילה קודמת לחיוב?
4. מה תפקיד עולם הצמצום ביצירת חומר הגלם לתכלית הבריאה?
5. מהיכן אתה למד שכח החיוב הוא המוביל את הבריאה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams