במה חטא קין? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב דוד היימן

הזוהר הקדוש בראשית ב' עמודים קצ"ג-קצ"ה, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

שאלה:
במה חטא קין, וכיצד נכון לפעול עם הפרטיות?

סיכום השיעור:

הבל וקין מייצגים את הימין והשמאל, בהתאמה.
הימין – טבעו השפעה ואמונה. השמאל – טבעו קבלה ומדע.
בחינת הפרטיות, הרצון לקבל, נראית כשולטת – כחזקה. אך יש לדעת שבאי התכופפותה לימין – סופה חולשה. המזור של השמאל הוא בהתחברותו לימין. כיצד? ע"י שנכפף אליו מתוך שליחות והסכמה למילוי תפקידו באני המשותף.
קין ביקש להמשיך את האורות לפרטיות. אך מכיוון שאסור הדבר טרם תיקון כל בחינות ההשפעה, חטא קין, וגרם למות הבל ולנפילתו שלו לקליפות.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.

מי צריך להוביל? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב תום לב

דף היומי בזוהר, פרשת בראשית עמ' קצ"ו-קצ"ח, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

שאלות:
מי צריך להוביל בתוכי, האמונה או השכל?
מדוע אני תזזיתי ולא מצליח להתרכז בשום דבר?

סיכום השיעור:

במאמר זה אנו לומדים על אדה״ר, שהוליד ב׳ בנים – קין והבל שהם כנגד ב׳ קווים, ב׳ צורות תפיסה של האדם: אמונה ומדע, כלל ופרטים.

מסביר הזוהר הקדוש שצד הטבע שבאדם (כנגד קין), בא והרג את צד האמונה (כנגד הבל). האדם נולד באופן בסיסי עם אמונה, אולם יש בו גם צד של מדע, צד הטבע שבו, שהוא חזק יותר, משום שבא מהבורא. היות וכך, מצליח הוא להתגבר על צד האמונה (הבל). כשאדם נמצא במאבק כזה בתוכו, שואל הקב״ה את האדם: ״האם אינך מבין שאם תהרוג את צד האמונה שבך, גם אתה לא תוכל להתקיים״?

מספר לנו הזוהר, שקין בא ונשך את הבל. השפתיים הן המחברות בין החוץ לפנים, ואילו השיניים רק מפרטות וחותכות לחלקים. כאשר רוצים רק לחלק את האמונה ולהפכה לשכלית בלבד, פוגמים באמונה, משום שאמונה היא למעלה מהשכל. במצב זה האדם מחליט – ״אין אמונה״.  נדמה לו שרוצה ללכת רק בדרך השכל, שצריך להיות אתאיסט. אך השיח בשפתיים הוא הצד הגבוה באדם, משא״כ השיניים שהם צד השמאל המחלק, מבטל את אותה אמונה, את אותו ימין.

היות וכך בחר קין, עונשו היה שהקב״ה (שהוא כנגד בחינת האמונה) התרחק ממנו. במצב זה חי האדם בתזזית, כל הזמן מדלג מדבר לדבר מבלי מנוח. וכך היה קין ״נע ונד״, משום שכאשר שום דבר אינו בנוי על אמונה, אין האדם יכול להתקיים.

(מתוך שיעור הרב אדם סיני שליט"א)

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.

מהי זנות על פי הזוהר? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב אדיר איתן

זוהר בראשית ב' – עמודים קצ"ט-ר"א, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט״א

שאלות:
מהי זנות על פי הזהר?
מדוע בני אדם זונים אחרי היופי?

סיכום השיעור:

זנות היא מצב שבו האדם הולך לקבל מזון בצורה שמנותקת מהקב"ה.

כלומר, כל פעם שאני נהנה מהעולם ללא קשר אליו יתברך, אז זניתי.

למה היופי מפתה לזנות?

היופי הוא מדרגת החכמה.

לקבל את אור החכמה – זו תכלית הבריאה.

הזנות מראה לאדם יופי חיצוני, ואז האדם להוט ללכת לקבל ממנה תענוג. אך מכיון שזה מנותק מנותן החיים, הוא מוצא רק נגע ולא עונג.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.

סיגופים, גלגולי שלג – מה דעת התורה בעניין? סיכום הזוהר היומי – מאת דוד שמואל

דף היומי בזוהר, בראשית ב', עמודים ר"ב, ר"ג, ר"ד, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלות:
האם צריך סיגופים בשביל לחזור בתשובה?
מה באמת אומרת פנימיות התורה על גלגולי שלג וסיגופים נוספים?

סיכום השיעור:

למדנו בזוהר שלאחר שחטא אדם הראשון בחטא עץ הדעת, עשה תשובה וסיגף עצמו.

אנו לומדים מכך שאדם שרוצה לעשות תשובה, צריך לסגף את עצמו. הסיגוף האמיתי הוא ויתור על ההשתוקקות העצמית המפרידה את האדם מהכלל – מהבורא.

דורות ראשונים עסקו בסיגופים גשמיים, כמו גלגולי שלג וכדומה. אבל עשו זאת רק כסימן לסיגוף הרצון הפרטי הנ"ל שאותו מייצג הגוף החיצוני שלנו. אבל כיום, אנחנו כל-כך מזוהים עם הגוף הגשמי, עד כדי שמתבלבלת כוונתינו לחשוב שסיגוף הגוף החיצוני הוא העיקר. לכן כיום, הדרך העדיפה היא לוותר על גאוותנו ע"י התבטלות לרב ולעבוד למען הכלל. כשנעבוד כך, ממילא תסתגף הנקודה הפרטית שבנו שדואגת רק לעצמה.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.

מי ראוי לברכה? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב אסף שמש

דף היומי בזוהר בראשית ב' – עמודים רה' – רז', מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט״א.

 

שאלה:
כולם רוצים ברכה……השאלה מי ראוי לקבל ברכה?

סיכום השיעור:

אומר הזהר הקדוש באות שסח: "כל צורה שלא נמצא בה זכר ונקבה אינה צורה עליונה"

באות שסט אומר הזהר: "בכל מקום שלא נמצאו זכר ונקבה יחד אין הקב"ה משים דירתו באותו מקום"

שני ציטוטים מבהילים של הזהר שמראים ומוכיחים לכולנו שחייבים לעבוד על "היחד". כל מה שלא יחד אינו קיים מבחינת העליון לנו.

אז למה לא עובדים על היחד?

כי אנחנו מחפשים חיים קלים רוצים בן או בת זוג שיעשו בדיוק מה שאנחנו רוצים…כאילו קנינו מוצר מדף בסופר מרקט…

אבל בחיים זה לא ככה…צריך יגיעה לבניית קשר חם ואוהב

אז מי מקבל ברכה?

אומר הזהר רק "היחד" מקבל ברכה

שיהיה לכולנו הצלחה בבניית קשר אמיתי ואז נוכל להיות מבורכים מפי עליון.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמס וואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.

מה בין רע לרשע? סיכום הזוהר היומי

דף היומי בזוהר בראשית ב', עמ' רי"ב-רי"ד משיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלות:
מדוע חנוך נלקח טרם זמנו?
כיצד מבחין הזוהר בין רע לרשע?

סיכום השיעור-

דרכו של הקב"ה שונה מזו של האדם, מדובר בסוג הגיון אחר, ועלינו בני האדם מוטל ללמוד את ההגיון הזה, כדי שנוכל להמשיך ולחזק את האמונה, כשנראה ונבין שיש הגיון אחר, עליון וצודק מזה שלנו.

במאמר של היום אנו רואים דוגמא לסוג הגיון אחר, עליון. כאשר אדם כמו חנוך, שעשה טוב בעיני ה' מגיע לדביקות, הוא נלקח מן העולם. ומיד ההגיון האנושי שלנו שואל מדוע? הרי היה צדיק?! ומה מלמדנו הזוהר? 

חנוך נלקח כדי שלא יחטא בעתיד ולא יקלקל את מדרגתו שאליה הגיע כבר. ומה עם השכר על כך שהיה טוב שואל ההגיון האנושי? יש שכר, אבל מי אמר שהשכר הוא דווקא חיים בעולם הזה?

הגיון נוסף שאנו רואים במאמר, הוא שיש רשעים שבא אליהם כמעשה הצדיקים, מאריך להם ה' אפו, כדי שיחזרו בתשובה, או שיוולדו להם בנים טובים – זהו הגיון נוסף, שאינו מדרכי ההגיון הרגיל של בני האדם, ואודותיו מספר לנו הזוהר.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמס וואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.

מה גורם לעצבות? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב עדיאל רוזנפלד

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת בראשית, עמ' רי"ד-רט"ז, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

שאלה:
מה גורם לנו לעצבות וכיצד אפשר להימנע ממנה?

סיכום השיעור:

אחת מדרכי ההשגחה של הבורא על הנבראים היא שלאדם יכולה להיות תחושה של עצבות. זאת תחושה מסוכנת, אבל היא תוצאה של רע.

יש הבדל בין המושג ״רשע״, שפירושו, אדם חוטא, לבין המושג "רע", שפירושו, שופך זרעו על הארץ (כמו שמסופר על "ער" בפרשת וישב), כלומר רצון לתענוג מצד הגוף, בלי קשר לנקודה אמונית. בגלל שהתענוג לא קשור לדבר אמתי, הוא גורם לעצבות.

כך היא ההנהגה, וזה קורה לכל אחד מאיתנו. זה חוק. כך זה עובד. אל לו לאדם לומר: "לי זה לא יקרה". לא נכון להמציא תירוצים שנובעים מתוך קליפת שווא, מתוך גאווה, וצריך לעשות תשובה על חטא זה.

אדם עצוב חשוד שהוא "רע". קשה לאדם להתגבר, כי הגוף הוא חזק, ויצר הרע מושך אותנו לשם. כאשר אנו מבינים את מנגנון החוק הזה, זה יכול לעזור לנו לא ליפול לעצבות.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.

ערבים נהרגים. להיעצב? לשמוח? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב יוני כהן

דף היומי בזוהר בראשית ב', עמ' רי"ז-רי"ט משיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:
איך נכון להרגיש בזמן שהערבים נהרגים?

סיכום השיעור:

אומר לנו הזהר הקדוש שכשהשם ביקש לעשות דין ברשעים, דהיינו להעניש אותם על זה שהם פוגעים בעם ישראל, הוא התעצב על לבו.

לבו של האדם הוא מקום האחדות. מה עובר בליבנו בזמן שאנו שומעים שאויבינו נהרגים? האם מרגישים קצת כאב, או שאומרים "כן ירבו"?

ישנה הרגשה טבעית באדם שניצחון פירושו להביס את הצד השני, לגבור עליו. אבל כאן מציע לנו הזוהר סוג אחר של נצחון: ששני הצדדים יהיו מחוברים יחד לאמת. מזה צריך שיהיה איכפת לנו.

יהי רצון שישכון שלום אמת בישראל ובכל העולם כולו.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.

"צוק איתן" והעולמות העליונים – סיכום הזוהר היומי – מאת אלירן שדה

דף היומי בזוהר בראשית ב' עמודים ר"כ-רכ"ב – מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלות:
איך חיים נכון בעולמות העליונים, ואיך כל זה קשור למבצע "צוק איתן"?

סיכום השיעור:

מאמר "לא ידון רוחי".

אומר הזוהר כי החיים האמיתיים נמצאים בבינה וניתנים לז"א, והם מוכנים לעולם להינתן להם. אלא שזה תלוי במעשים שלהם:

אם בני העולם הולכים בדרך הישר, אזי מקבלים את כל התענוג הגדול העתידי להם.

צריך לראות שבשביל לזכות לכל האושר הגדול, לאהבה ולאחדות הכללית שצריכה לשרות בעולם (שהיא כבר קיימת ועומדת מוכנה בעולמות עליונים ומחכה להתפשט לעולם), הדבר תלוי במעשים שלנו.

אנחנו רואים לנגד עינינו איך הגויים קמים עלינו ומבקשים לכלות את עם ישראל. אנחנו רואים את הכאוטיות ששורה אפילו אצלם. את האלימות הגואה ואת האנטישמיות שעולה בכל העולם. אפילו שתוקפים אותנו, ואנחנו נכפים להחזיר מלחמה שלא אנחנו עוררנו, אפילו על כך העולם מעורר עלינו ביקורת וזעם. לכאורה, היכן ההיגיון? אפילו בעל חיים שמותקף, הרי שהאינסטינקט הראשון שלו הוא הגנה עצמית, ואפילו על זה הגויים קמים עלינו?!

אלא יש לראות כי הבורא מדבר אלינו דרכם. מבקש את תשומת ליבנו באומרו: "עם יקר, קיבלתם תורה, יקרה מפז, מדוייקת להפליא, וניתן לכם התפקיד להוביל את העולם על פי החוקים העליונים. א"כ, למה לא תלכו לפיהם? אחרי פנימיות התורה, אחרי צד הנשמה? למה לא תתעסקו בחכמת האמת ותניחו אותה בקרן זווית? הלא כל הטוב והאושר צפון שם." כך אומר הבורא יתברך אלינו.

יש לנו הזדמנות גדולה להתעורר בתשובה חזרה לבורא, לבקש להתחקות אחרי העולמות העליונים וללכת בדרך אמת. אז יבוא שלום לעולם. אז יכתתו חרבות לאיתים. שבעז"ה נזכה לגאולה פנימית ואמתית.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.

מהי הדרך הנכונה? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב ישראל לנג

דף היומי בזוהר הקדוש, בראשית ב' עמודים רכ"ז-רכ"ט, על פי שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

שאלות:
מהי הדרך הנכונה להלך בה?
כיצד מבקש דוד מהקב"ה "הורני ה' דרכך", הרי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים?

סיכום השיעור:

האדם הרוצה להצליח בדרכו בעבודת ה' צריך להתייעץ בתפיסת הבורא שבתוכו. לכן, כך אומר לעצמו: "אם יש בורא בעולם, מה זה אומר לגבי? מה אני צריך לעשות?".

בנוסף, צריך להתפלל לפני הקב"ה כדי שהקב"ה יצליח את דרכו.

האדם הסכל הוא מי שאינו מאמין בקב"ה וליבו חסר מהשראת השכינה. הסכל, כשהולך בדרך, אינו עוסק בתורה, ואפילו כשהוא שומע דברי אמונה, אומר שטפשות לעסוק בו.

שואל הזוהר הקדוש, כיצד דוד המלך ביקש מהקב"ה :"הורני ה' דרכך", הרי יראת שמים זה משהו שתלוי באדם?

עונה הזוהר, שדוד ביקש שה' יורה לו את הדרך, אך הוא מתחייב להלך בה ולירא את ה'.

ספר בראשית מסתיים בצורה נפלאה, המתארת את חלקם של הצדיקים: "עתיד הקב"ה להאיר לצדיקים בעולם הבא, ולתת שכר מנת חלקם, מקום שאין העין שולטת לעמוד עליו, כמו שנאמר: "עין לא ראתה אלהים זולתך, יעשה למחכה לו". אשריהם הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא. ברוך ה' לעולם אמן ואמן."

סיימנו פרשת בראשית בזוהר הקדוש ברוך ה'!!!

בעזרת ה' נתחיל פרשת נח בשבוע הבא.

שיהיה להצלחת כלל ישראל וחיילי צה"ל שה' ישמור עליהם ושנזכה לגאולה השלימה במהרה.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.