פניני ספר הזוהר הקדוש: סגול עליון סגול תחתון

שאלות לחזרה ושינון בשלח ק-קב
1. מהו ויאמר בכתוב "ויאמר אם שמוע" מי אמר ולמי? וממה לומדים זאת? הן לפי רבי חזקיה והן לפי רבי יוסי.
2. מדוע אומר רבי אבא שכאשר פועל מילה ופריעה זוכה גם ב-ב' החלקים של נצח והוד?
3. כיצד שמירה על בחינת המילה והפריעה מביאה את האדם עד למלך הקדוש?
4. כנגד אילו ד' יש שמירה למלך הקדוש, דהיינו לברית?
5. מדוע ומהו שאסור לקרב אל אשה בנדת טומאתה לגלות ערותה?
6. מהם ב' הפירושים ל"חגור חרבך על ירך"?
7. כיצד קשור רפואה של כל מחלות במצרים לשמירה על הברית?
8. מהיכן אנו למדים שהקרבה של ישראל להר סיני תלויה בשמירה על הברית?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

פניני ספר הזוהר הקדוש: זכור את יום השבת לקדשו

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams