שער הכוונות: סוכות דרוש – ג'

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קטז קיח למתקדמים

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קטז קיח שיעור השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

קבלה למתחיל: מאמר לסיום הזוהר – שיעור ז' – מדע

כ"ו שאלות על קבלה
מדוע המדע תינוק? מה גיל העולם? מהו סוד הזמן האמיתי? מה גיל העולם? מה יעשו פשוטי העם? מדוע אמר שמואל ששבילי הרקיע ברורים לו כמו שבילי נערדעא העיר שגר בה?, הרי לא היה טלסקופים בזמן הגמרא?! מה ההבדל בין התפיסה הרוחנית לתפיסה המדעית? מדוע המדע התפתח באמת רק במאות האחרונות? מה סוד תורת הקוונטים? מהו סוד החלקיק האלוקי על פי הקבלה?
מדוע המדע מצחיק את הקבלה? מדוע המדען משפיע על הניסוי? מדוע החוקים שונים בחלקיקים תת אטומים? מדוע היקום המדהים פג תוקף? כיצד נברא העולם? מדוע לא כדאי להשתמש בחומרי דלק שמזהמים את הנפש ואת הסביבה? מה נחשב דלק משובח ללב, ללא זיהום אוויר? מה ההבדל בין יש מיש ליש מאין? מדוע האישה מתקדשת בשווה פרוטה? מה אהבה לא שווה יותר מפרוטה? מה הטריק לפשוטי העם שלא בדרגת הצדיקים להחזיק מעמד בדרך ה'? מדוע יום כיפור דוחה שבת?!