הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סז-סט למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים סז-סט
1. כתוב "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו" מהו אדמ"ת עפ"ר?
2. מה יהיה עם אלו שלא זכו להיתקן? ומי גרם לזה?
3. מהם שלבי הקלקול מהיות האדם זכר עד היותו בכף הקלע? דהיינו רדוף ורצוץ כל הימים.
4. מה ההבדל בין אדם שלא רצה לישא אישה שיהיו לו תולדות, לבין אדם שנשא אישה והשתדל בה ולא יכול היה להוליד בנים?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סז-סט השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סד-סו השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סד-סו למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים סד-סו
1. מדוע כתוב "מי אלה כעב תעופינה" ולא "מי ואלה"?
2. הסבר את סוד הקדיש והתייחס להבנות אלה: מדוע הקדיש בארמית? מדוע יש בו ז' ווים ומדוע השם אלוקים הוא המתגדל בו ומדוע צריך לומר אותו במנין?
3. מי הם ב' המונים את עם ישראל ששניהם קדושים? מתי ראוי ונכון להשתמש בכל אחד מהם?
4. מה ההבדל בין אבנים טובות לבין מרגליות עליונות? כיצד זה קשור לב' המניות?
5. מה הכוונה שהכל יקום לתחייה – אם הנשמה היתה מגולגלת בכמה גופים כיצד כולם יקומו לתחיה וכן הרוחות?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – כי תבוא תשע"ו

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ג – פרק ב אות ב או"פ ב-ג

שאלות בתע"ס חלק פרק ב אות ב או"פ ב-ג
1.מה ההבדל המהותי בין עולם אצילות לעולמות בי"ע?
2. מהיכן נמשכות כל האורות שיש בעולמות? כיצד זה אפשרי אם היה צ"א?
3. מה עובר לעולם בריאה מעולם אצילות וכיצד?
4. עפ"י איזה חוק התחתון מקבל מהעליון מה הוא צריך לעשות כדי לקבל?
5. אילו ב' עיניינים יש בזיווג דהכאה? כיצד הם משפיעים על המדרגה הנולדת מהם?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סא-סג למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים סא-סג
1. מדוע האח מייבם ולא איש זר?
2. כיצד מחולקים השבטים לחג"ת נה"י?
3. כיצד ישראל קיבלו את האחריות להחזיק את השם אלוקים בעולם ולהשאיר את האדם לבחינת גדלות שלא ירד חס ושלום למדרגת בהמה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סא-סג השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – נח-ס למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים נח-ס
1. הסבר מהו השם אתה שמיוחס לכהן?
2. מהי התזכורת והפירוש שמבקש הסבא להזכיר לרשב"י "יום השלג, כשזרענו פולין לחמשים ושנים גוונים?
3. במה שונה ייבומו של יהודה מכל הייבומים האחרים?
4. כיצד בניו של יהודה וזרעו מודים ליהודה ומדוע באופן זה?
5. מדוע לא כל בני העולם מודים ליהודה אלא רק אחיו?
6. הסבר את הפסוק "מטרף בני עלית כרע רבץ כארי וכלביא מי יקמינו"?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – נח-ס השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams