הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – יט-כא למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא יט-כא
1. מה אומר רבי שמעון באות נ"ו על השאלה מאות נ"ג, דהיינו מדוע החליפו שם בתפקיד השכינה?
2. מהי תבנית השור ומדוע הוא הראשון למזיקי העולם ומה הסימן שהוא אוכל עשו?
3. מהו העצה שנתן הקב"ה למשה על כך שהסתלקה השכינה מפאת פגם של עם ישראל?
4. מי הם הערב רב? ומהי התשובה האפשרית שמעלה ומכחישה?
5. מה אמר הקב"ה למשה כאשר רצה להעלות את הערב רב ממצרים ומה ענה לו משה ומה עשה?
6. מי הם יונוס ויומברוס ומי הם סוגי המכשפים והזמנים בהם עושים כשפיהם ומדוע בזמנים אלו?
7. מהו בשש משה לרדת מן ההר?
8. מדוע נקהלו דווקא על אהרון שיעשה להם עגל?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – יט-כא השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – טז-יח למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא טז-יח
1. מהיכן אנו לומדים שאף על פי שישראל חוטאים לפני הקב"ה, אינו רוצה שיאמר להם מלשינות?
2. מה היתה טענתו של אליהו כלפי הקב"ה ומה השיבו הקב"ה?
3. מהו התיקון של אליהו שצריך בשל כך להיות בברית של כל ילד יהודי?
4. מדוע הטובה הגדולה שמזכיר הקב"ה לעם ישראל היא ששלח להם את משה, אהרון ומרים? והלא היו עוד רבים שהנהיגו את העם בטוב. אגב כך ספר מה היה תפקידו של כל אחד מג' אלו?
5. מה אנו למדים מהמילה טוב בכתוב: "לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב"?
6. כיצד ניתן להחזיק את הרצועה שאיתה מפחיד הקב"ה את עם ישראל ומנין לנו זה?
7. אם השכינה הקדושה רגילה לאחוז ברצועה מדוע הניחה למשה בחטא העגל?
8. מה אומר רבי אבא בשם רשב"י על אהבת חברים ומה אתה באופן אישי לומד מכך?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – טז-יח השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – בהר בחוקותי תשע"ז

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – יג-טו למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה יג-טו
1. מהו באחרית הימים ומיהו ראש ההרים ומדוע?
2. מדוע כוס של ברכה צריך להיות נשא מן השולחן זרת? מה הסימן של המילה זרת?
3. מה פירוש "ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים"?
4. כיצד יש לדייק בין המילים אחרית הימים להר בית ה'? ומיהו מהם כוס של ברכה?
5. ספר כיצד רבי יוסי משבח את רבי חייא. מדוע לדעתך אגב כך משבח גם את רשב"י ומה לוקח על עצמו בעקבות שבח זה? כיצד אתה רואה זאת בעבודת ה' שלך?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – יג-טו השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – י-יב למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא י-יב
1. מדוע לא מחזיר המלך את בנו מגלות בבל חזרה לבית המלך בכבוד אלא שחזרו בעניות? הראה את זה במשל ובנמשל.
2. מדוע בגלות שני הוריד גם את אמו עמו, עם עם ישראל לגלות? לצורך מה זה נעשה? הראה את זה במשל ובנמשל.
3. היכן גדלה השושנה כך שרוחניותה תהיה משובחת ומדוע? היכן אתה רואה את זה בחייך?
4. האם חייבים לעבור את כל הייסורים שבגלות? הסבר ונמק עפ"י אות ל"ב.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – י-יב השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – ז-ט למתקדמים

מה הם החירופים והגידופים של אומות העולם, בעיקר של בני אדום ומה יהיה באחריתם?
3. כיצד צריכה להיות תגובת עם ישראל לסבל שיש בגלות?
4. מהוא הטעם בדברי רבי חייא שאין יכולים עתם להתעורר בתשובה כולם יחד , מהי שאלת ר' יוסי על כך ומה עונה לו ר' חייא?
5. ספר על המשל " המלך ובנו שיצא לתרבות רעה… ", כיצד נוגע לעולמך שלך?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams