הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עט-פא למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל עט-פא
1. מדוע צריכים ישראל להוסיף במוצ"ש מחול על קודש, דהיינו לאחר את יציאת השבת?
2. במה עוזרת לעם ישראל האמירה של "ויהי נועם" לפני צאת השבת?
3. מה דינו של מי ששורה בתענית של שבת? מהו תיקונו ומדוע הוא כזה?
4. דינו של מי יותר חמור גנב או גזלן? הסבר ונמק.
5. מה היא החשיבות של הזכרת שבת בראשית בקידוש ליל שבת?
6. על מה מצביעים שלושים וחמש התיבות שבכל אחת יש שתי הברכות של קידוש ליל שבת? על מה מצביע היותם יחד שהיא בינה?
7. מה הינך מבין לענין עבודת ה' מהכתוב שצריכים לקדש את המלכות ברצון הלב ולכוון הדעת לכך?
8. מיהו המקדש את המלכות בליל שבת ומיהו המקדשה ביום השבת?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עט-פא השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עו-עח למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל עו-עח
א. באילו ב' זמנים קוראים בתורה בשבת ומדוע?
ב. הקריאה בשבת במנחה היא בחינת דין וחלקיות ואין קוראים פרשה שלמה כיצד משלימים את הבחינות של קריאה זו, וכיצד נעשית ההשלמה?
ג. אם מנחה תיקון המלכות , ומלכות היא תורה שבעל פה, אם כך מדוע קוראים תורה שבכתב במנחת השבת?
ד. עד היכן מותר לצאת מחוץ לעיר בשבת ומדוע?
ה. מהי הכוונה בכתוב "הנה מקום אתי"?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עו-עח השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

ברכת שלום מכתבים – יז

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עג-עה למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל עג-עה
1. מדוע לדעתך נפתחים שערי שמיים לרחמים כאשר מוציאים את ספר התורה לקרוא?
2. הסבר את הברכה הנאמרת בהוצאת ספר התורה (בריך שמיה דמארי עלמא)?
3. מדוע צריך לקרוא רק אחד בספה"ת?
4. הראה בעזרת פס' כיצד הוצאת ספה"ת דומה למעמד הר סיני?
5. מהיכן אנו לומדים שצריכה להיות הכנה לקריאה בתורה?
6. מה קורה עם הפרשה ועם מילותיה לאחר קריאתה וכיצד זה מוכיח לנו שצריך לשמור על כל פרשה במקומה בלי לשנות או להעביר מילה ואף לא אות מפרשה לפרשה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עג-עה השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

ברכת שלום מכתבים – טז

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ע-עב למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל ע-עב
1. אם התורה נמסרה למשה בכל הדיוקים למה אין התורה כתובה עם כל הסימנים והניקוד ושאר התיקונים?
2. מהי תורה שהיא שטוקית ומהי תורה שהיא אסופית?
3. כמה אנשים עולים לתורה בשבת, יום הכיפורים, יום טוב, ר"ח ושני וחמישי בימי החול? ומה הם מייצגים?
4. מה מציינת המסורת לקרוא את ספר התורה על התיבה? כמה מעלות צריכות להיות לתיבה זו ומדוע?
5. כיצד צריך להתנהג העם הנמצאים בבית הכנסת כאשר ספר תורה עולה להיכל?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ע-עב השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams