הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – לד-לו למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר היומי תרומה לד-לו
1. מדוע "שירת הים" שהיא מהתורה נמצאת בתפילה לאחר התשבחות של דוד המלך שהם מהכתובים והרי התורה שבכתב קדמה לתורה שבע"פ?
2. כיצד מתאר וקושר את גודלה של "שירת הים" למלך המשיח?
3. מימתי מתחילה המלכות להתתקן לבוא לפני המלך העליון ומדוע כוללים אותה בי"ג מידות?
4. מה אומר הזהר הקדוש שקורה לאדם שמפסיק בין "ישתבח" לברכת "יוצר אור"?
5. מהו התיקון של "אל ההודאות" וכיצד הוא קשור לשלמה המלך?
6. במה שונה "יוצר אור ובורא חושך" מ"אל ברוך גדול דעה וכו' "?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

ספר התניא – פרק לא

שאלות לחזרה ושינון בתניא לא
1. מתוך מה נראה לאדם שהעצבות כאשר הוא בנמיכות רוח ולב נשבר היא מצד הקטנות אבל לא מצד הקדושה?
2. "בכל עצב יהיה מותר" אומר שלמה המלך, אולם יש דבר המרחק בעצבות ויש דבר המקרב לקדושה בעצבות כיצד נדע איזה עצבות היא טובה ואיזה עצבות אינה?
3. מדוע צריך אדם להרגיז יצה"ט הטוב על יצה"ר ומדוע לא להיפרד ממנו ולהיות רק עם יצה"ט?
4. מתי שעת בכושר להפך העצב להיות שמחה? דהיינו להביאה לעבודת ה'?
5. מהי המחשבה המובילה ביחס בין הנפש השכלית לנפש הבהמית לצורך היציאה מהעצבות?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – לד-לו השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

שער הגלגולים להאר"י – הקדמה ג 7

שאלות לחזרה ושינון בשער הכוונת הקדמה ג 7
1. כיצד על האדם להתייחס לבחינה שקיבע בנפשו אם הוא רוצה שתהיה דבוקה באופן אמיתי בקב"ה?
2. כאשר יורד הרוח ונכנס בקרבו מדוע צריך להיתייחס אליו כחומר גלם?
3. מה מצביעים ר"ת "בלילה אף רוחי"?
4. מה הפירוש נפשי אויתיך בלילה ולמי מותר לומר אותו? ומהי האזהרה שאומר והיזהר בו?
5. כיצד ימדוד אדם אם סיים את בחינת תיקון הנפש ומותר לו לבקש את הרוח?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ג – פרק ז אותיות ד-ח או"פ כ-נ

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

ספר התניא – פרק ל 2

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק ל 2
1. האם אדם צריך לנהל את מלחמתו ביצה"ר, בנפש הבהמית, רק בדברים הגד' או ראוי שיעשה מלחמתו גם בדברים הקט' ומדוע?
2. מה החשיבות שאדם יקפיד גם המצוות שאדם דש בעקביו, דהיינו במצוות שאין בהן תענוג או שכל?
3. מדוע אשמתו של יודע ספר ומחזיק בתורת ה' וכו' גדולה בכפלי כפליים במה שאינו נלחם ומתגבר על יצרו?
4. סכם את פרק ל' והראה כיצד הוא קשור לפרקים הקודמים.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

שער הגלגולים להאר"י – הקדמה ג 6

שאלות לחזרה ושינון שער הגלגולים הקדמה ג 6
1. מהו הדוחק שבעזרתו אפשר שיזכה האדם בגלגול אחד להשיג את כל הנר"ן?
2. מה ההבדל בין להיות אדם מטרתי לאדם סיבתי ובמה דומה אדם מטרתי לבורא ית'?
3. מדוע דווקא בלילה ניתן לייצר גלגול חדש? מהו לילה בנפש האדם?
4. אם משאיר נפשו דבוקה בעליון בדבוק גמור ויורד רק עם רוחו, מתי יהיה לו שוב קשר עם אותה נפש וכיצד זה מתבטא באדם?
5. מהו הדיבוק מבחינה נפשית והשקפתית שמאפשר להשאיר את הנפש דבוקה בעליון? הבא ג' דוגמאות מחייך.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ג – פרק ז אות ג או"פ י

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג פרק ז אותיות ג או"פ י
1. הסבר את החוק "כל דבר שבקדושה עושה רושם במקומו אף על פי שהסתלק". הסבר את המושגים : קדושה, רושם, מקום ודבר.
2. מהי הנקודה שירדה לראש הבריאה וכיצד אנו מעלים אותה לאצילות?
3. הסבר את החוק בהקשר זה שכל חסרון שבא מיתרון הוא יתרון וכל הבא מגרעון הוא גרעון ולא יתקיים לעתיד?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

ספר התניא – פרק ל

שאלות לחזרה ושינון בתניא ל
1. מהם דברי בעה"ס על שפלות הרוח שצריך להיות בפני כל אדם?
2. כיצד האדם צריך להסתכל על חבירו כאשר הוא רואה אותו חוטא?
3. האם מותר לאדם להסתכל על עצמו שיש לו נסביות מקלות ולכן מותר לו לא לנצח במערכה את יצה"ר שמסיתו ומדוע?
4. כיצד על האדם לראות את הכוחות שהוא צריך להקדיש למלחמה ביחס לתאווה ויצה"ר השולט בו?
5. מהן דרכי המלחמה שמציע לנו בעל התניא ובמה הן שונות מעשייה לבדה?
6. מה הכוונה להלחם יותר מטבעו?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – לא-לג למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה לא-לג
1. מה ההבדל בין ויאמר אל אמר מהיכן לומד זאת ומה הראיה?
2. מהו "אתא בקר" ומדוע יש לראות את הבקר כמחובר ללילה ומה זה מצביע בהשקפה על היחס בין הבורא לנברא?
3. מה הקשר בין הלילה לבקשת העם הקדוש מהקב"ה?
4. מדוע צריך לבוא לבית הכנסת מדוע לא ניתן להתפלל בבית?
5. מחד אומר שכל מי שמקדים תחילה מתחבר עם השכינא בחיבור אחד ומאידך למדנו שבשעה שהקב"ה בא לבית הכנסת ולא מוצא שם עשרה מיד כועס. כיצד מיושבת המחלוקת?
6. מה הכוונה הפנימית שאחד הקדים ונמצא בבית הכנסת? והרי אין מדובר בזמן גשמי.
7. מדוע אסור לדבר דברי חול בבית הכנסת ומהו בגוף אחד? כיצד זה קשור למאמר "שומר אתא בקר וגם לילה"?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams