הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רמא-רמג למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רמא-רמג
1. הסבר מהו "מנחיל לאוהבי ש"י ואוצרותיהם אמלא" אגב כך הסבר כיצג ש"י מורכב מר"ז וק"ג.
2. מיהו אור הראשון ומיהו אור החשוך ומהו היחס ביניהם?
3. מה ההבדל בין אור שנזר ע"י האור של הגנן לבין אור שנזרע מעצמו אגב כך הסבר מדוע הזריעה אינה נפסקת.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רמא-רמג השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

עיונים בפרשה – ברכת שלום על התורה – משפטים

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלח-רמ למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רלח-רמ
1. כיצד מפרש רבי יוסי את הפס' "כי נר מצוה ותרוה אור"?
2. מהי דרך חיים ומהן תוכחות מוסר? כיצד על האדם להיתייחס אליהן?
3. מדוע דווקא הנשים זוכות בנר של שבת ומהיכן הן לוקחות את הכח להאיר נר זה?
4. הסבר את המשל שבסיפור בדרך אצילות.
5. מהו הגדולה של אליהו שהיה ממשפחת בוזי כיצד זה קשור למה שרצה לומר הילד לרבי יוסי?
6. מהו צעיר לימים ומדוע לא נאמר צעיר בימים או מימים?
7. מדוע רק אחרי ב' חודשים יכול הנער לפתוח בדברי תורה?
8. מה פירושו של הנער על הפס' "כי נר מצוה ותורה אור"?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלח-רמ השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הגלות החיובית

 

*הגלות החיובית*

חודש אדר מפגיש אותנו עם העבודה הרצויה של המעבר מגלות לגאולה.

טרם הגאלולה הנפש צריכה לפגוש את הגלות הראויה.

המסע הנפשי בזמן – בחודש אדר מאפשר לאדם ע"י ההתכוונות הנכונה להביא את נפשו לתדר הנכון.

ההתחברות הקוסמית לגלות הנכונה היא המאפשרת להיות בגאולה האמיתית.

*מהי גלות❓*
גלות היא פרטיותו של האדם. לשם כך צריך האדם לזהות את עצמו כיחידה פרטית.
אולם "אליה וקוץ בה". פרטיותו של האדם היא גלות והתנתקות מהכלל.

*הכלל* של כל הבריאה היא *הבורא*. כדי להרגיש את פרטיותי אני צריך להתנתק מהבורא.

כדי להבין זאת אולי נחשוב על מקרים מעולמנו שלנו.

כאשר יש קבוצת חברים שרוצים לארגן סעודת ראש חודש אדר (הכלל), כדי שכל אחד יוכל לרתום את עצמו לסעודה, ראוי שכל אחד יחשוב, מה אני יכול לתרום לכלל?!

אולם תנאי מוקדם לכך הוא לדעת מי אני❓
מה היכולות לי❓
מהם הטבעים שלי❓
מהם הגבולות המייצגים את האישיות הפרטית שלי❓
על האדם לצאת לגלות.

*ההשתחוות לאליל "מהיאמרו"*
יעצור כאן כל אחד מהקוראים ויכתוב לעצמו מהי אישיותו הפרטית.
מה הוא תורם לייחד העולמי❓
מה הייחודיות שלו❓

רוב בני האדם לא יוצאים לגלות הזו, אלא עושים מה שכולם עושים כי כולם עושים, ובדרך כלל משתחווים לאליל הנקרא "מהיאמרו" .

האם שמעתם על עבודת האלילים הזו?
כאשר המחשבה מה צריך לחשוב או לעשות מפנה את המבט לתשואות מבחוץ במקום לאותנטיות של האדם. על האדם להפנות את מבטו להסתכלות פנימית.

עליו לשאול עצמו באופן האמיתי ביותר, מהו האגו שלי❓
מהו העיגול או מערכת העיגולים הפרטים הבונים אותי❓
ללא הידיעה הזו אין גלות נפשית אמיתית.

*קדושת הגלות*
אנשי הגלות הנצחית צועקים בקול גדול "חופש הפרט". או במילים אחרות הגלות קדושה היא.
דומה הדבר שיצעקו, הגלגל במכונית יעשה מה שהוא רוצה, כי ככה הוא רוצה.
האם הוא לא אמור לראות מהי תכונתו האמיתית, שאותה הוא יכול לתרום לכלל המכונית⁉

האם המאוויים האישיים הם _שלך_ יהודי יקר❓ האם לא ברור לכל אדם, שגלות זו היא המן הרשע, שכולם משתחווים אליו⁉
יש צורך לדעת לפרש את הפרטיות הזו❓
התורה של הגלותיים ההם היא "הכול מותר בלי שאתה פוגע באחר", זו הנצחת הגלות, הנצחת הנפרדות.

*☄מחופש להפקרות☄*
יש להבדיל בין חופש להפקרות. _הפרטיות הנתרמת לכלל היא חופש אמיתי._
לעומתה ההפקרות
היא השתחוויה לאליל "באלי" (בא לי). לכל פרט יש תפקיד והוא חייב לרתום אותו לכלל. אין לאדם שום זכות שלא נתנה לא מהכלל. הכלל הוא מחלק הזכויות ולא הפרט. (אגב , זו גם טובת הפרט בסופו של דבר)
אדם צריך לסגל לעצמו את מידת השחרור הפנימית, כדי לפגוש באופן האוטנטי את פרטיותו. הכרת הפרטיות ראויה היא וחשובה, אולם היא רק אמצעי כדי להגיע לייחד.

עתה שאל את עצמך יהודי יקר, האם שיקול הדעת שלי הוא של המן או של יהודי❓ האם אני מביא את מחצית השקל כנגד שיקול הדעת של המן❓ האם אני יכול להפוך את הפקרות הפרט לחופש הפרט האמיתי❓
אני רוצה גלות מנצחת.
אני בוחר במרדכי ולא בהמן.
ואתם אחיי ואחיותיי?
אני יהודי.

בברכת גלות מנצחת
הרב אדם סיני

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלה-רלז למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רלה-רלז
1. מדוע לא כתוב סולו לרוכב על הערבות אלא בערבות? וכן מדוע כתוב בי"ה שמו ולא בי"ה הוא?
2. מיהו שמו הגדול ומדוע הוא גדול משם הוי"ה?
3. למי אנו צריכים לכוון כשאנחנו אומרים "אמן יהא שמיה רבא מבורך וכו'"?
4. מה תפקיד כל המצוות כולן לפי אות תשכ"ב?
5. מיהי בתו של בעל המלון שקמה והדליקה נר לרבי חייא ורבי אבא שקמו ללמוד בח"ל ומהו אותו נר ומהו המלון ומי בעל המלון?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלה-רלז השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלב-רלד השקפה

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלב-רלד למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רלב-רלד
1. מי הוא הרוכב? ומהו בערבות?
2. כיצד מתיישבת הסתירה, לכאורה, שמצד אחד ערבות הוא חסד ומצד שני בלולב הם נצח והוד?
3. מדוע כתוב ועלזו לפניו ולא מלפניו ?
4. מה התנאי הנפשי לכניסת כה"ג לבית המקדש?
5. כיצד יתפלל מי שבדוחק ובצער והרי עבודת השם צריכה להיות בשמחה?
6. באיזה מצב תפילה של אדם אינה חוזרת ריקם ?
7. מיהו השולט בשבת, כיצד ע"י כך מוציא את האדם מעונש שנגזר עליו?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק -

http://facebook.com/hasulams